გთავაზობთ ბეტონის იატაკის მოხვეწა პოლირებას, ზედაპირის იდეალური სიპრიალის კონდიციამდე მიყვანას და მის დამუშავებას თანამედროვე მანქანა-დანაგარებით. 

პოლირებული ბეტონის იატაკის უპირატესობები:

ცვეთამედეგი და ხანგრძლივი ექსპლუატაციის ვადა

ჰიგიენური იატაკი რომელსაც არ აქვს მტვერი და მარტივად მოსავლელია 

ლამაზი ვიზუალური ეფექტი

დროთა განმავლობაში აქვს განახლების უნარი და პირვანდელი სახის

დაბრუნება მარტივად მისაღწევია 

პოლირებული იატაკები იგება:

 შოურუმებში

 მისაღებ დარბაზებში

 სასაწყობე მეურნეობებში

 ფარმაცევტული და სამედიცინო დაწესებულებებში

 მარკეტებსა თუ დიდ სავაჭრო ობიექტებში

 თანამედროვე საპარკინგე სისტემებში

თქვენი ხარისხის გარანტი