დიღომი 7 , კერძო საცხოვრებელი სახლი

  დიღომი შვიდში კერძო საცხოვრებელ ბინაში დაიგო ბეტონის იატაკი, ზედაპირი დავამუშავეთ მოსახვეწი დანადგარით, გამოვყენეთ ჰაიდელბერგის ცემენტი, პოლიპროპილენის ფიბრა და დემფერული ლენტი.

  სამუშაოს სრულმა მოცულობამ შეადგინა 400 კვ, დღეს დღეობით ჩვენი კომპანია არის საქართველოს ბაზარზე ერთ-ერთ საუკეთესო, რაზეც მეტყველებს ის მრავალწლიანი შრომის შედეგად დაგროვილი დასრულებული პროქეტრების რაოდენობა.