ორთაჭალა , მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსი

ორთაჭალაში მრავალბინიან საცხოვრებელ კომპლექსში, საოფისე ფართზე მოეწყო ბეტონის იატაკები.

დამათბუნებელ ფენად გამოვიყენეთ ექტრუდირებული პოლისტიროლის ფილები და ზემოდან დავაგეთ 8 სმ სისქის ბეტონის იატაკი. მთლიანმა მოცულობამ შეადგინა 650 კვ, სამომავლოდ იგეგმება მთელ შენობაში იატაკის მჭიმის მოწყობა.

კომპანია „კონსტრუქტორი“ სანდოობის გარანტი